About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram did not return a 200.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Aktualności Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Bochni

//Aktualności Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Bochni

Ruszyła rekrutacja do projektu „Tak nas widzą: aktywnie w wieku 60+.

W dniu 12.07.2021 zostało zorganizowane spotkanie informacyjne dotyczące projektu pt.: „Tak nas widzą: aktywnie w wieku 60+.” Na spotkaniu  przedstawiono założenia projektu oraz zaplanowane działania, jak również zasady rekrutacji. Rekrutacja prowadzona będzie do 30 lipca br,  większość seniorów obecnych na spotkaniu przystąpiła już do projektu, Projekt „Tak nas widzą: aktywnie w wieku 60+” realizowany jest przez Fundacje Dzieła Kolpinga w Polsce ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. prezentacja projektu Tak nas widzą aktywnie w wieku 60 

Tak nas widzą: aktywnie w wieku 60+

Projekt „Tak nas widzą: aktywnie w wieku 60+”  to nowa oferta programowa dla seniorów. Działania projektowe mają zmienić postrzeganie osób starszych  poprzez  kształtowanie pozytywnego postrzegania starości  w społeczeństwie (zarówno wśród osób starszych, szerzej –           w lokalnych społecznościach  oraz  w szerszym kontekście –wśród społeczeństwa). Poprzez organizację różnych  działań edukacyjnych – chcemy wzmocnić psychospołecznie same osoby starsze, aby były najlepszym potwierdzeniem aktywnego starzenia się opartego na mocnym przekonaniu o własnej wartości oraz  aktywności na rzecz lokalnych wspólnot. Działania: Działania świadomościowe – wizerunek

WESOŁEGO ALLELUJA!

WESOŁEGO ALLELUJA!   Drodzy Siostry i Bracia, Czcigodni Księża Prezesi, nadchodzą Święta Wielkanocne – najważniejsze w świecie chrześcijańskim. Mimo poważnych ograniczeń spowodowanych pandemią  ponownie sięgnijmy do fundamentów naszej wiary. Tych, które z mocą przypominają, że życie ludzkie tylko wtedy ma pełną wartość, gdy jest ukierunkowane na wieczność ze Zmartwychwstałym Jezusem. Jego zwycięstwo nad śmiercią w Poranek Wielkanocny zmieniło oblicze świata, bo wniosło nadzieję, że to co ziemskie tylko się zmienia, ale nie kończy. W jubileuszowym roku 30.lecia Dzieła Kolpinga w Polsce życzymy Wszystkim z naszej wspólnoty

„Aktywny Czas Seniora” – warsztaty florystyczne w Kolpingowskim Klubie Seniora w Bochni

Początkiem marca b.r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Aktywny CZAS Seniora” od organizacji zajęć warsztatowych w ramach działania – warsztaty inspiracji – „znajdź swoją pasję. Cykl zaplanowanych dla  seniorów różnych zajęć rozpoczęły w poprzednim tygodniu warsztaty florystyczne. Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia  zasad tworzenia kompozycji kwiatowych, na pierwszych warsztatach seniorzy  poznali podstawowe zasady układania tzw. bazy pod stroik. Zadaniem uczestników warsztatów było wykonanie z kwiatów sztucznych tradycyjnych kompozycji/stroików na cmentarz. Podczas  kolejnych warsztatów seniorzy uczyli się tworzyć stroiki wielkanocne z zastosowaniem ekologicznych materiałów.

„Aktywny CZAS Seniora”

Projekt „Aktywny CZAS Seniora”  to propozycja dla seniorów zrzeszonych w Kolpingowskim Klubie Seniora mający na celu przeciwdziałanie problemowi marginalizacji i  samotności  osób starszych poprzez zwiększenie różnorodności oraz  poprawę jakości oferty spędzania wolnego czasu. Przy realizacji projektu położony będzie nacisk na łączenie elementu aktywizacji osób starszych  zróżnicowanych form aktywności w tym upowszechnianie wolontariatu wśród seniorów. Projekt zakłada popularyzowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu w tym aktywizację ruchową (nordic walking, gimnastka), poznawanie regionu (wycieczki), udział w wydarzeniu kulturalnym (spektakl/kino), warsztaty inspiracji (m.in. warsztaty mydlarskie,

Ambasador Głosu Seniora

Przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” została ambasadorem Głosu Seniora (czasopisma dla seniorów i o seniorach) wydawcą którego jest Stowarzyszenie MANKO z Krakowa. Nasze Stowarzyszenie od wielu lat nieprzerwanie współpracuje z Stowarzyszeniem MANKO                     w zakresie szerokorozumianej aktywizacji i edukacji seniorów.  W tym okresie zrealizowaliśmy wiele wspólnych wydarzeń  adresowanych do seniorów. Włączamy się do inicjatyw realizowanych przez MANKO m.in. w 2015 roku przystąpiliśmy do programu Ogólnopolska Karta Seniora (prowadzimy punkt wydawania karty seniora oraz

Podsumowanie 2020 roku…

Epidemia koronawirusa, która zaczęła się szerzyć w pierwszych miesiącach 2020 r., wpływa na działalność naszego stowarzyszenia, jednak nie spowodowała całkowitego zawieszenia działalności jedynie zmniejszenie skali i zakresu  działań. Styczeń 2020 współorganizacja spotkania „wspólne kolędowanie” dla  grup i stowarzyszeń działających przy parafii św. Pawła Apostoła spotkanie z wolontariuszami zaangażowanymi w realizację działań projektowych – „CZAS na UTW” organizowanie cotygodniowych spotkań dla KKS Luty 2020 podsumowanie konkursu pn. „Konkursu z Bonusem” dotyczącego angażowania w działania promujące   kolpingowską  kawę  Tatic organizowanie cotygodniowych spotkań dla KKS udział przedstawicieli stowarzyszenia oraz KKS w

JUBILEUSZ 10 LECIA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZNIA

Wielkie świętowanie w Bochni   RK w Bochni obchodziła w niedzielę 25 października 2020 r. 10. rocznicę swego założenia. Podczas uroczystej jubileuszowej Mszy św. w kościele pw. św. Pawła Apostoła odbyło się przekazanie relikwii bł. ks. Adolpha Kolpinga. Ich kustoszem został prezes Rodziny – ks. prałat Jan Nowakowski, który na lipcowym Ogólnym Zgromadzeniu zostały wybrany prezesem całego Dzieła Kolpinga w Polsce. Tym samym zapoczątkowano nowy zwyczaj, by relikwiami opiekował się aktualnie urzędujący prezes krajowy.   Aktu przekazania dokonał przewodniczący Związku Centralnego – Robert Prusak

„DZIELIMY SIĘ CHELEBEM DZIELIMY SIĘ NIEBEM ” – oferta dla seniorów

Rozpoczynamy  realizację kolejnego projektu adresowanego do  seniorów pn. „DZIELIMY SIĘ CHELEBEM DZIELIMY SIĘ NIEBEM ”  celem którego jest wspieranie działań samopomocy i samoorganizacji seniorów zrzeszonych w Kolpingowskim Klubie Seniora (KKS) oraz rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych w środowiskach lokalnych. W ramach projektu będziemy organizować m.in. Senioralne spotkania kulinarne  – spotkania  dotyczyć będą  tematyki kulinarnej powiązanej z wiedzą o krajach świata (Globalnego Południa), gdzie działania prowadzą grupy kolpingowskie jak np.: Honduras, Meksyk, Rwanda, Kenia, Indie, itp. Seminaria  –   „Senior wolontariusz- dzielimy