About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram did not return a 200.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Aktualności Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Bochni

//Aktualności Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Bochni

WESOŁEGO ALLELUJA!

WESOŁEGO ALLELUJA!   Drodzy Siostry i Bracia, Czcigodni Księża Prezesi, nadchodzą Święta Wielkanocne – najważniejsze w świecie chrześcijańskim. Mimo poważnych ograniczeń spowodowanych pandemią  ponownie sięgnijmy do fundamentów naszej wiary. Tych, które z mocą przypominają, że życie ludzkie tylko wtedy ma pełną wartość, gdy jest ukierunkowane na wieczność ze Zmartwychwstałym Jezusem. Jego zwycięstwo nad śmiercią w Poranek Wielkanocny zmieniło oblicze świata, bo wniosło nadzieję, że to co ziemskie tylko się zmienia, ale nie kończy. W jubileuszowym roku 30.lecia Dzieła Kolpinga w Polsce życzymy Wszystkim z naszej wspólnoty

„Aktywny Czas Seniora” – warsztaty florystyczne w Kolpingowskim Klubie Seniora w Bochni

Początkiem marca b.r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Aktywny CZAS Seniora” od organizacji zajęć warsztatowych w ramach działania – warsztaty inspiracji – „znajdź swoją pasję. Cykl zaplanowanych dla  seniorów różnych zajęć rozpoczęły w poprzednim tygodniu warsztaty florystyczne. Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia  zasad tworzenia kompozycji kwiatowych, na pierwszych warsztatach seniorzy  poznali podstawowe zasady układania tzw. bazy pod stroik. Zadaniem uczestników warsztatów było wykonanie z kwiatów sztucznych tradycyjnych kompozycji/stroików na cmentarz. Podczas  kolejnych warsztatów seniorzy uczyli się tworzyć stroiki wielkanocne z zastosowaniem ekologicznych materiałów.

„Aktywny CZAS Seniora”

Projekt „Aktywny CZAS Seniora”  to propozycja dla seniorów zrzeszonych w Kolpingowskim Klubie Seniora mający na celu przeciwdziałanie problemowi marginalizacji i  samotności  osób starszych poprzez zwiększenie różnorodności oraz  poprawę jakości oferty spędzania wolnego czasu. Przy realizacji projektu położony będzie nacisk na łączenie elementu aktywizacji osób starszych  zróżnicowanych form aktywności w tym upowszechnianie wolontariatu wśród seniorów. Projekt zakłada popularyzowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu w tym aktywizację ruchową (nordic walking, gimnastka), poznawanie regionu (wycieczki), udział w wydarzeniu kulturalnym (spektakl/kino), warsztaty inspiracji (m.in. warsztaty mydlarskie,

Ambasador Głosu Seniora

Przewodnicząca Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” została ambasadorem Głosu Seniora (czasopisma dla seniorów i o seniorach) wydawcą którego jest Stowarzyszenie MANKO z Krakowa. Nasze Stowarzyszenie od wielu lat nieprzerwanie współpracuje z Stowarzyszeniem MANKO                     w zakresie szerokorozumianej aktywizacji i edukacji seniorów.  W tym okresie zrealizowaliśmy wiele wspólnych wydarzeń  adresowanych do seniorów. Włączamy się do inicjatyw realizowanych przez MANKO m.in. w 2015 roku przystąpiliśmy do programu Ogólnopolska Karta Seniora (prowadzimy punkt wydawania karty seniora oraz

Podsumowanie 2020 roku…

Epidemia koronawirusa, która zaczęła się szerzyć w pierwszych miesiącach 2020 r., wpływa na działalność naszego stowarzyszenia, jednak nie spowodowała całkowitego zawieszenia działalności jedynie zmniejszenie skali i zakresu  działań. Styczeń 2020 współorganizacja spotkania „wspólne kolędowanie” dla  grup i stowarzyszeń działających przy parafii św. Pawła Apostoła spotkanie z wolontariuszami zaangażowanymi w realizację działań projektowych – „CZAS na UTW” organizowanie cotygodniowych spotkań dla KKS Luty 2020 podsumowanie konkursu pn. „Konkursu z Bonusem” dotyczącego angażowania w działania promujące   kolpingowską  kawę  Tatic organizowanie cotygodniowych spotkań dla KKS udział przedstawicieli stowarzyszenia oraz KKS w

JUBILEUSZ 10 LECIA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZNIA

Wielkie świętowanie w Bochni   RK w Bochni obchodziła w niedzielę 25 października 2020 r. 10. rocznicę swego założenia. Podczas uroczystej jubileuszowej Mszy św. w kościele pw. św. Pawła Apostoła odbyło się przekazanie relikwii bł. ks. Adolpha Kolpinga. Ich kustoszem został prezes Rodziny – ks. prałat Jan Nowakowski, który na lipcowym Ogólnym Zgromadzeniu zostały wybrany prezesem całego Dzieła Kolpinga w Polsce. Tym samym zapoczątkowano nowy zwyczaj, by relikwiami opiekował się aktualnie urzędujący prezes krajowy.   Aktu przekazania dokonał przewodniczący Związku Centralnego – Robert Prusak

„DZIELIMY SIĘ CHELEBEM DZIELIMY SIĘ NIEBEM ” – oferta dla seniorów

Rozpoczynamy  realizację kolejnego projektu adresowanego do  seniorów pn. „DZIELIMY SIĘ CHELEBEM DZIELIMY SIĘ NIEBEM ”  celem którego jest wspieranie działań samopomocy i samoorganizacji seniorów zrzeszonych w Kolpingowskim Klubie Seniora (KKS) oraz rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych w środowiskach lokalnych. W ramach projektu będziemy organizować m.in. Senioralne spotkania kulinarne  – spotkania  dotyczyć będą  tematyki kulinarnej powiązanej z wiedzą o krajach świata (Globalnego Południa), gdzie działania prowadzą grupy kolpingowskie jak np.: Honduras, Meksyk, Rwanda, Kenia, Indie, itp. Seminaria  –   „Senior wolontariusz- dzielimy

„Senioralna aktywność społeczna” – warsztaty z zakresu form aktywności społecznej i wolontariatu

Początkiem czerwca ruszył projekt aktywizujący osoby starsze  pn. „Senioralna aktywność społeczna”, główną rolę  w projekcie odgrywa wolontariat osób starszych. Rozpoczęły się  działania na rzecz rozwijania wolontariatu, obecnie prowadzone są warsztaty dla seniorów,  które mają na celu rozwój wiedzy i pozyskanie informacji z zakresu wolontariatu oraz promocji wolontariatu wśród tej grupy wiekowej. Powszechnie słyszy się o tym, że coraz trudniej zebrać grupę ludzi do realizacji wspólnych celów, natomiast seniorzy z Kolpingowskich Klubów Seniora zadziwiają swoją aktywnością,  mają ambitne plany działania i ogromną chęć zaangażowania

„Senioralna Aktywność Społeczna” – spotkania informacyjne

Rozpoczęliśmy realizacje działań dla seniorów w ramach projektu „Senioralna Aktywność Społeczna”. W dniach 5 i 13.lipca br. zostały zorganizowane   spotkania informacyjne dla seniorów zainteresowanych tematyka wolontariatu i udziałem w projekcie. Podczas spotkania  zostały   przedstawione działania zaplanowane w ramach projektu, omówiono  zasady przystąpienia do  projektu a także prowadzono zapisy. Senioralna Aktywność Społeczna  prezentacja 13.07  (prezentacja multimedialna – kliknij tutaj)               Projekt „Senioralna Aktywność Społeczna” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w