About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram did not return a 200.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

UTW

/UTW

„DZIELIMY SIĘ CHELEBEM DZIELIMY SIĘ NIEBEM ” – oferta dla seniorów

Rozpoczynamy  realizację kolejnego projektu adresowanego do  seniorów pn. „DZIELIMY SIĘ CHELEBEM DZIELIMY SIĘ NIEBEM ”  celem którego jest wspieranie działań samopomocy i samoorganizacji seniorów zrzeszonych w Kolpingowskim Klubie Seniora (KKS) oraz rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych w środowiskach lokalnych. W ramach projektu będziemy organizować m.in. Senioralne spotkania kulinarne  – spotkania  dotyczyć będą  tematyki kulinarnej powiązanej z wiedzą o krajach świata (Globalnego Południa), gdzie działania prowadzą grupy kolpingowskie jak np.: Honduras, Meksyk, Rwanda, Kenia, Indie, itp. Seminaria  –   „Senior wolontariusz- dzielimy

„Senioralna aktywność społeczna” – warsztaty z zakresu form aktywności społecznej i wolontariatu

Początkiem czerwca ruszył projekt aktywizujący osoby starsze  pn. „Senioralna aktywność społeczna”, główną rolę  w projekcie odgrywa wolontariat osób starszych. Rozpoczęły się  działania na rzecz rozwijania wolontariatu, obecnie prowadzone są warsztaty dla seniorów,  które mają na celu rozwój wiedzy i pozyskanie informacji z zakresu wolontariatu oraz promocji wolontariatu wśród tej grupy wiekowej. Powszechnie słyszy się o tym, że coraz trudniej zebrać grupę ludzi do realizacji wspólnych celów, natomiast seniorzy z Kolpingowskich Klubów Seniora zadziwiają swoją aktywnością,  mają ambitne plany działania i ogromną chęć zaangażowania

„Senioralna Aktywność Społeczna” – spotkania informacyjne

Rozpoczęliśmy realizacje działań dla seniorów w ramach projektu „Senioralna Aktywność Społeczna”. W dniach 5 i 13.lipca br. zostały zorganizowane   spotkania informacyjne dla seniorów zainteresowanych tematyka wolontariatu i udziałem w projekcie. Podczas spotkania  zostały   przedstawione działania zaplanowane w ramach projektu, omówiono  zasady przystąpienia do  projektu a także prowadzono zapisy. Senioralna Aktywność Społeczna  prezentacja 13.07  (prezentacja multimedialna – kliknij tutaj)               Projekt „Senioralna Aktywność Społeczna” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w

„SENIORALNA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA” – Punkt Wolontariatu Senioralnego

     „SENIORALNA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA” – Punkt Wolontariatu Senioralnego Bocheński Kolping od wielu lat działa w zakresie aktywizacji osób starszych w tym aktywizacji społecznej i obywatelskiej. Aktualnie uruchamiamy Punkt Wolontariatu Senioralnego – będzie to pierwsze tego typu miejsce w Bochni, którego celem jest rozwój i wsparcie aktywności seniorów w zakresie wolontariatu senioralnego. Punkt powstaje w ramach projektu „SENIORALNA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA”, poza promocją idei wolontariatu wśród seniorów, będziemy organizować szkolenia pozwalające zdobić nowe umiejętności oraz wiedzę na temat wolontariatu jak również

Ruszyła rekrutacja do projektu „Senioralna Aktywność Społeczna”

Projekt  „Senioralna Aktywność Społeczna” skierowany jest do osób po  60 rok życia mających  chęci  zaangażowania się w działania wolontaryjne . Rekrutacja trwa – chętne osoby mogą zgłaszać się telefonicznie – tel. 888 461 048; tel. 886 249 25, zapisy przyjmowane są w siedzibie bocheńskiego „Kolpinga” ul. Wyspiańskiego 25 (dolny kościół św. Pawła AP Do Projektu mogą się zgłaszać osoby spełniające następujące warunki (kryteria dostępu) ma skończone 60 lat zamieszkuje na terenie powiatu bocheńskiego W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do wypełnienia i

„SENIORALNA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA” – oferta dla seniorów…

Jeśli po przejściu na emeryturę masz trochę wolnego czasu i chcesz go  interesująco spędzić  z grupą  osób w podobnym wieku,  zwiększyć  swoją aktywność społeczną   ma dla Ciebie propozycje udziału w projekcie pt. „SENIORALNA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA”. Projekt  adresowany jest do osób  po 60 roku życia  nieaktywnych zawodowo (emerytów) z terenu miasta  i gminy Bochnia  oraz powiatu bocheńskiego. Szczegółowe informacje o projekcie znajdziesz tutaj   (link poniżej ) projekt SAS – opis  UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.  Rekrutacja do projektu trwa od  1 lipca b.r.,

„SENIORALNA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA” – projekt dla seniorów

Rozpoczynamy  realizację projektu adresowanego do  seniorów p.n. „SENIORALNA AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA” Projekt ma na celu rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu wśród seniorów powyżej 60 roku życia poprzez rozwinięcie ich kompetencji społecznych oraz zaangażowanie  w działalność na rzecz społeczności lokalnych w regionie. Poprzez działania projektowe  (spotkania warsztatowe, szkolenia, wizyty studyjne w centrach wolontariatu, konferencje itp.)  chcemy przygotować seniorów do działań wolontaryjnych. Uczestnikom projektu proponujemy m.in. Cykl warsztatów przygotowujących do podjęcia wolontariatu (3 spotkania x 3 godz.): –  trzeci sektor i wolontariat – wolontariat –

Funkcjonowanie bocheńskiego Kolpinga w nowej rzeczywistości z pandemią koronawirusa

  Wraz z początkiem pandemii stanęliśmy przed wyzwaniem przetrwania w niełatwym momencie. Praktycznie z dnia na dzień, wszystkie zaplanowane działania musieliśmy odwołać. Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa jest niezwykle trudna, na początku trwania pandemii nasze stowarzyszenie nie wiedziało, jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Po pierwszym szoku, jaki wywołała epidemia koronawirusa, przeanalizowaliśmy swoje działania i postanowiliśmy przestawić się na zupełnie inny tryb pracy oraz przenieść znaczną część swojej aktywność do sieci. Nasze stowarzyszenie włączyło się do akcji #zostańwdomu udostępniając na swoim

Zakończenie realizacji projektu „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW”

Z dniem 31.12.2019 roku zakończono realizację projektu „Centrum Zintegrowanej Aktywności  Seniora  na UTW”. Na zakończenie zorganizowano spotkanie integracyjne. Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” – zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020