About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

O nas

/O nas

Misją Dzieła Kolpinga w Polsce jest:

Jako chrześcijanie trwamy mocni w wierze, troszczymy się o rodzinę, doceniamy wartość i godność pracy oraz pomagamy lokalnym społecznościom.

Misją Stowarzyszenia „Rodzian Kolpinga w Bochni” jest:
Towarzyszenie w rozwoju i wspieranie aktywności lokalnej społeczności a szczególnie starszych i młodzieży oraz zapewnienie samorozwoju dla członków stowarzyszenia działających w duchu chrześcijaństwa

Wizja Działalności
Nasza Misja
Nasza Filozofia
Innowacje

Inne inicjatywy Kolpinga

Stowarzyszenie Kolpinga to nie tylko sama misja. Bez ustanku realizujemy projekty
Bliżej Obywatela

W ramach projektu prowadzimy Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich, utworzone w celu świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej osobom, które będąc w ciężkiej sytuacji życiowej

Profesjonalne NGO

Centrum Wsparcia NGO realizować będzie szkolenia i doradztwo dla sektora pozarządowego. m.in. ze sposobów zdobywania środków na działalność tj. źródła finansowania, zasady dofinansowania ze środków krajowych i europejskich

Aktywny Senior

Założeniem projektu jest wyzwolenie aktywności seniorów poprzez realizację oferty
o charakterze rekreacyjnym, ruchowym i kulturalnym oraz stworzenie im warunków do integracji i samorealizacji.

Dołącz do nas - Zaangażuj się!

Każdy z nas może dołączyć do naszego stowarzyszenia. Przyjdź na spotkanie, zaangażuj się, wesprzyj nas w naszej misji.