About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Witamy na stronie Kolpinga w Bochni

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”

Począwszy od XI 2010 roku Stowarzyszenie angażuje się w działania na rzecz osób starszych.
Przy Stowarzyszeniu działa Kolpingowski Klub Seniora oraz Klub Wspierania Osób Aktywnych (KWOA)
W ramach działań klubów organizowane są wyjazdy, odczyty, prelekcje, spotkania Seniorów.

Bliżej Obywatela

Nieodpłatna pomoc prawna.
W ramach projektu prowadzimy Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich, utworzone w celu świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej osobom, które będąc w ciężkiej sytuacji życiowej, nie są w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów, a ich sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy odpłatnej.

Strefa Aktywności Seniora

Celem projektu jest wyzwolenie aktywności wśród seniorów – uczestników programu, stworzenie im warunków do integracji i samorealizacji poprzez nabywanie nowych umiejętności oraz zwiększenie zaangażowania w życie kulturalne.

Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Kolpingowska Akademia to połączenie idei aktywizacji i integracji osób powyżej 60 roku życia z ciekawym i różnorodnym programem edukacji. Stworzenie seniorom z terenu miasta i gminy Bochnia odpowiednich warunków do samorealizacji, nabywania nowych umiejętności i wiedzy, w tym w zakresie zdrowego odżywiania i nowoczesnych technologii,

JAK MOŻESZ POMÓC ?

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Skontaktuj się z nami i dołącz do nas jako wolontarusz.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Możesz przekazać darowiznę na nasze cele statutowe

ZOSTAŃ STAŁYM OFIARODAWCĄ

Wspieraj nas regularnie

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” na podstawie umowy nr OR 273.21.2017 zawartej w dniu 19 grudnia 2017 r. z Powiatem Bocheńskim realizowała zadanie publiczne pn. „Prowadzenie w roku 2018 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana
Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przy realizacji zadania publicznego

Więcej informacji: npp-2016.pdf

Misją Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” jest:

Towarzyszenie w rozwoju i wspieranie aktywności lokalnej społeczności a szczególnie starszych i młodzieży oraz zapewnienie samorozwoju dla członków stowarzyszenia działających w duchu chrześcijaństwa

Czym zajmuje się w Bochni Rodzina Kolpinga?

Aktualności

Ruszyła rekrutacja do projektu „Tak nas widzą: aktywnie w wieku 60+.

W dniu 12.07.2021 zostało zorganizowane spotkanie informacyjne dotyczące projektu pt.: "Tak nas widzą: aktywnie w wieku 60+." Na...

Tak nas widzą: aktywnie w wieku 60+

Projekt "Tak nas widzą: aktywnie w wieku 60+"  to nowa oferta programowa dla seniorów. Działania projektowe mają zmienić postrzeganie...

0

SENIORÓW

0

PUBLIKACJI

0

ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

0

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Przyroda Bochni i ziemi bocheńskiej.

Kochamy naszą małą Ojczyznę. Zobacz jak piękna jest bocheńszczyzna.

Partnerzy

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”