About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW

/Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW
CzasnaUTW 1

Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” ma na celu stworzenie dla co najmniej 60 osób w wieku 60+ emerytów, rencistów z terenu miasta Bochnia i pow. bocheńskiego (głównie z miejscowości wiejskich) atrakcyjnej oferty umożliwiającej integracje wewnątrzpokoleniową oraz zwiększenie aktywności osób starszych szczególnie społeczno-kulturalnej oraz fizycznej mającej charakter rekreacyjny, ruchowy i kulturalny z elementami edukacyjnymi m.in. w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa osób starszych, zdrowia i opieki, historii regionu, nowoczesnych technologii, nauki języka obcego, wolontariatu jak również integrację wewnątrzpokoleniową i wzajemne wsparcie.

Działania projektowe prowadzone będą w czterech obszarach:

EDUKACJA OBYWATELSKA (m.in. seminarium/prelekcje na temat bezpieczeństwa seniorów, szkolenie z zakresu wolontariatu, wzajemne wsparcie, „kawiarenka seniora”, broszura edukacyjna);

EDUKACJA PROZDROWOTNA (seminarium/prelekcje, zajęcia ruchowe, szkolenie dla opiekuna/asystenta osoby starszej, warsztaty zdrowego odżywiania, wzajemne wsparcie);

EDUKACJA KULTURALNA I TURYSTYCZNA ( m.in. teatr/opera, muzeum, wycieczki, wykłady/prelekcje, integracja wewnątrzpokoleniowa, „kawiarenka seniora”);

EDUKACJA W ZAKRESIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I JEZYKÓW OBCYCH. (kursy komputerowe, kurs językowy). Przy realizacji projektu położony będzie nacisk na łączenie elementu aktywizacji i edukacji seniorów w tym promowaniu wolontariatu przy równoczesnym przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia technologicznego oraz aktywnym spędzaniu wolnego czasu.

W ramach Projektu „„Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” realizowane będą następujące działania:

1) Spotkanie informacyjno-organizacyjne (prezentacja działań projektowych, przydział do grup) – dla wszystkich uczestników projektu

2) Seminarium „BEZPIECZNY SENIOR” (prelekcje: prawnika, pracownika Inst. społecznej, policjanta) – w seminarium mogą brać udział wszyscy uczestnicy projektu

3) Seminarium „PRO ZDROWOTNE” (prelekcje: psychologa, lekarza, farmaceuty) – w seminarium mogą brać udział wszyscy uczestnicy projektu

4) Seniorzy w ŁĄCZCIE się” (2 spotkania integracyjne w restauracji) – dla wszystkich uczestników projektu

5) wyjazdy/wyjścia do teatru/opery, muzeów – dla wszystkich uczestników projektu

6) 4 wykłady/prelekcje (historia regionu) – dla wszystkich uczestników projektu

7) „kawiarenka seniora” dla wszystkich uczestników projektu, spotkania w małych 10 -12 osobowych grupach

8) 3 warsztaty zdrowego żywienia – dla co najmniej 20 uczestników

9) 15 godzin zajęć w ramach aerobiku przy muzyce – dla co najmniej 12 uczestników projektu

10) 20 godzin zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej – dla co najmniej 15 uczestników projektu

11) 2 wycieczki krajoznawcze – dla wszystkich uczestników projektu

12) szkolenie „dlaczego warto być seniorem – wolontariuszem?” dla co najmniej 10 uczestników projektu

13) szkolenie „opiekun/asystent osoby starszej” – dla co najmniej 6 uczestników projektu

14) kurs komputerowy – dla co najmniej 12 uczestników projektu

15) kurs języka obcego – dla co najmniej 10 uczestników projektu

Działania projektowe prowadzone będą zarówno w mieście Bochnia gdzie swoją siedzibę ma stowarzyszenie jak i w Sobolowie tj. miejscowości wiejskiej , tak aby zapewnić i ułatwić seniorom zamieszkałym na wsi dostęp do zróżnicowanej oferty programowej.

Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2019 do 31.12.2019.

Biuro projektu miesić się w Bochni, ul. Wyspiańskiego 25 (dolny kościół św. Pawła Ap.)