About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Nasze działania

/Nasze działania

Począwszy od XI 2010 roku Stowarzyszenie angażuje się w działania na rzecz osób starszych.
Przy Stowarzyszeniu działa Kolpingowski Klub Seniora oraz Klub Wspierania Osób Aktywnych (KWOA)
W ramach działań klubów organizowane są wyjazdy, odczyty, prelekcje, spotkania Seniorów.
We współpracy z innymi lokalnymi Stowarzyszeniami – Rodzinami Kolpinga została wystawiona sztuka teatralna oraz zorganizowany koncert kolęd.
Co kilka miesięcy organizowane i przeprowadzane są
Warsztaty z obsługi komputera i Internetu dla Seniorów, które cieszą się dużym zainteresowaniem.
Zajęcia prowadzi w ramach wolontariatu członkini stowarzyszenia.

Podjęliśmy współpracę ze Szkołą  Podstawową nr 2  organizując międzypokoleniowe zajęcia komputerowe, na których Seniorzy przy wsparciu uczniów uczyli się zakładania oraz obsługi poczty email.
Od 2012 roku osoby starsze uczestniczą również w zainicjowanym przez nas kursach języka angielskiego dla Seniorów, które prowadzone są w ramach odpłatnej działalności statutowej.

Stowarzyszenie bierze też udział w inicjatywach podejmowanych przez organy administracji publicznej poprzez uczestnictwo swoich członków w: zespole  doradczo – inicjatywnym ds. organizacji pozarządowych działającym przy Urzędzie Miasta, uczestnictwo w komisjach konkursowych opiniujących oferty składane przez NGO’s na zadania publiczne do powiatu bocheńskiego.

Swoimi działaniami wspieramy również instytucje działające na naszym terenie m.in. OIK  (doradztwo prawne dla podopiecznych),  PUP (konsultacje w organizowanych przez PUP Tygodniach Przedsiębiorczości).
Zainicjowaliśmy powstanie Porozumienia Organizacji Pozarządowych w Bochni pod patronatem starosty bocheńskiego – który zrzesza aktywnie działające organizacje pozarządowe z Bochni oraz powiatu bocheńskiego, w ramach którego rozpoczęliśmy aktywne działania składając wspólne projekty.
Uczestniczymy w pracach Powiatowego Zespołu ds. zatrudnienia i licznych przedsięwzięciach prowadzonych przez inne Rodziny Kolpinga na terenie województwa małopolskiego starając się czerpać z ich doświadczenia.

Do chwili obecnej nasze Stowarzyszenie podjęło już szereg działań w sferze działalności pożytku publicznego, także we współpracy ze Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce.
W siedzibie Stowarzyszenia w ramach dofinansowanych ze środków UE prowadzone były projekty:
Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich – od stycznia 2011r. do grudnia 2013r.
http://prawo.kolping.pl

a także
Lokalne Centrum Wspomagania i Informowania organizacji pozarządowych
z powiatów bocheńskiego i brzeskiego.

http://www.ngo.kolping.pl

Samodzielnie realizujemy dwa projekty „Konsument-Obywatel-Sieć” oraz „Obywatel Senior” współfinansowane przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,

W grudniu 2013r. zakończyliśmy realizację projektów „Strefa Aktywności Seniora” oraz „Profesjonalne NGO„.

 

Więcej na temat aktualnie realizowanych projektów w zakładce Projekty.

Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy do naszego Stowarzyszenia
i zachęcamy do wspólnych  działań na rzecz naszej lokalnej społeczności.