About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Rodo

/Rodo

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego 25 w Bochni.
2.    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody wyłącznie w celu prowadzenia projektów, szkoleń, informowania o działaniach Stowarzyszenia oraz w celu korzystania przez Państwa z praw i obowiązków jako członka Stowarzyszenia, a także w celu naszej współpracy dla realizowania celów statutowych Stowarzyszenia. Ponadto może okazać się konieczne przetwarzanie Państwa danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia, w szczególności w celach związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących świadczonych usług, związanych z monitorowaniem i kontrolą jakości świadczonych usług.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, na które wyrażają Państwo zgodę.
4.    Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w innych celach.
5. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, trenerom, doradcom, podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem informatycznym i księgowym oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6.    Podanie danych jest dobrowolne, z tym że skutkiem ich niepodania jest brak możliwości nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu lub uczestniczenia w jego działaniach statutowych.
7.    Przysługuje Państwu pełne prawo dostępu do treści Państwa danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo  do złożenia Administratorowi sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, jak również prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
8.    W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu  prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Kontakt ze Stowarzyszeniem jest możliwy poprzez adres e-mail bochnia@kolping.pl i telefonicznie + 48 14 635 11 17.
11. Aby zrezygnować z otrzymywania informacji (w tym newslettera), prosimy przesłać wiadomość zwrotną z tytułem „Rezygnacja”.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO.
2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).