About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Aktualności nieodpłatnej pomocy prawnej

/Aktualności nieodpłatnej pomocy prawnej

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – cz. 13

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA- cz. 1 – Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Problem braku wypłacalności osób fizycznych jest coraz powszechniejszy. Upadłość konsumencka to inaczej postępowanie mające na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka wprowadzona została do polskiego porządku prawnego ustawą

UWAGA – ZMIANA GODZIN DYŻURU PRAWNIKÓW W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W DRWINI W MIESIĄCU GRUDNIU 2018

Uwaga – zmiana godzin dyżuru prawników w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Drwini w miesiącu grudniu 2018   Informujemy, iż zmianie ulegają godziny otwarcia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Drwini. Zmiana godzin otwarcia dotyczy: 22.11.2018 (czwartek)              08.00 – 15.00 06.12.2018 (czwartek)              08.00 –

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 12 – UREGULOWANIE KONTAKTÓW DZIADKÓW Z WNUCZĘTAMI

Uregulowanie kontaktów dziadków z wnuczętami Niekiedy zdarza się, że konflikt czy rozstanie rodziców lub też inne okoliczności życiowe mają negatywny wpływ na relacje pomiędzy dziadkami a wnuczętami. Dziadkowie, którzy pragnęliby utrzymać bliskie i serdeczne więzi ze swoimi małoletnimi wnuczętami, mogą domagać

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 11 – JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIEPŁACENIA ALIMENTÓW?

Jakie są konsekwencje niepłacenia alimentów?   Jeżeli powinność przyczyniania się do utrzymania osób najbliższych nie jest wypełniana dobrowolnie, niezbędnym staje się zwrócenie do sądu, aby ten ustalił obowiązek alimentacyjny od osoby zobowiązanej na rzecz osoby uprawnionej. Zdarza się jednak często, że zapadłe

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 10 – OBOWIĄZEK KOSZENIA TRAW I NISZCZENIA CHWASTÓW

Obowiązek koszenia traw i niszczenia chwastów Co roku wójtowie i burmistrzowie przypominają właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach. Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 9 – CZŁONEK MOJEJ RODZINY – DOMOWNIK MA DŁUGI. CZY MOGĘ OBAWIAĆ SIĘ ZAJĘCIA MOJEGO MIESZKANIA?

 Członek mojej rodziny – domownik ma długi. Czy mogę obawiać się zajęcia mojego mieszkania? Nie. Przepisy jednoznacznie definiują kwestię zameldowania jako czynność o charakterze administracyjnym i służącym dla celów ewidencyjnych, tym samym nie wywołuje sama w sobie żadnych skutków w sferze