About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 9 – CZŁONEK MOJEJ RODZINY – DOMOWNIK MA DŁUGI. CZY MOGĘ OBAWIAĆ SIĘ ZAJĘCIA MOJEGO MIESZKANIA?

/, Najczęściej zadawane pytania, Nieodpłatna pomoc prawna/PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 9 – CZŁONEK MOJEJ RODZINY – DOMOWNIK MA DŁUGI. CZY MOGĘ OBAWIAĆ SIĘ ZAJĘCIA MOJEGO MIESZKANIA?

 Członek mojej rodziny – domownik ma długi. Czy mogę obawiać się zajęcia mojego mieszkania?

Nie. Przepisy jednoznacznie definiują kwestię zameldowania jako czynność o charakterze administracyjnym i służącym dla celów ewidencyjnych, tym samym nie wywołuje sama w sobie żadnych skutków w sferze prawa cywilnego, w tym własności. Sam więc „meldunek” nie może powodować nabycia własności, ani innego prawa rzeczowego, z samym bowiem faktem zameldowania nie wiąże się żadne prawo własności lub inny tytuł prawny do lokalu. Osoba zameldowana w lokalu nie może zatem wywodzić z faktu zameldowania w lokalu żadnego prawa do niego, podobnie rzecz się będzie miała z ewentualnymi wierzycielami takiej osoby.

W praktyce sytuacja zamieszkiwania z osobą posiadającą długi i zameldowaną w naszym lokalu wiązać się może z nieprzyjemnymi sytuacjami takimi jak otrzymywanie dużej ilości korespondencji kierowanej do dłużnika, czynności terenowe dokonywane przez komorników sądowych w miejscu zamieszkania i/lub zameldowania dłużnika czy też wizyty różnego rodzaju windykatorów. W takich sytuacjach – o ile dłużnik wyprowadział się i nie zamieszkuje już w lokalu od ponad trzech miesięcy (przy założeniu, iż nie dopełnił obowiązku wymeldowania) – warto rozważyć możliwość jego wymeldowania bez zgody w trybie art. 35 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, o czym szerzej w odrębnym artykule.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  2. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

PAŻDZIERNIK  2018

materiał został opracowany w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie w roku 2018 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana” realizowanego przez   Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”  na podstawie umowy nr OR 273.21.2017 zawartej w dniu 19 grudnia 2017 r. z Powiatem Bocheńskim.

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa.

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.