About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram did not return a 200.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

„DZIELIMY SIĘ CHELEBEM DZIELIMY SIĘ NIEBEM ” – oferta dla seniorów

/, Aktualności Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Bochni, klub seniora, UTW/„DZIELIMY SIĘ CHELEBEM DZIELIMY SIĘ NIEBEM ” – oferta dla seniorów

Rozpoczynamy  realizację kolejnego projektu adresowanego do  seniorów pn. „DZIELIMY SIĘ CHELEBEM DZIELIMY SIĘ NIEBEM ”  celem którego jest wspieranie działań samopomocy i samoorganizacji seniorów zrzeszonych w Kolpingowskim Klubie Seniora (KKS) oraz rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych w środowiskach lokalnych.

W ramach projektu będziemy organizować m.in.

  • Senioralne spotkania kulinarne  – spotkania  dotyczyć będą  tematyki kulinarnej powiązanej z wiedzą o krajach świata (Globalnego Południa), gdzie działania prowadzą grupy kolpingowskie jak np.: Honduras, Meksyk, Rwanda, Kenia, Indie, itp.
  • Seminaria  –   „Senior wolontariusz- dzielimy się chlebem, dzielimy się niebem”- seminaria organizowane będą w formie podwieczorku podczas których seniorzy będą  dyskutować na  tematy  dotyczące wolontariatu (motywacje, formy, korzyści społeczne), wymieniać się dobrymi praktykami w zakresie animacji społecznej seniorów oraz wzajemnie inspirować w zakresie wolontariatu na rzecz osób starszych w działalności KKS.
  • Forum seniorów – kilkudniowe spotkanie reprezentantów Kolpingowskich Klubów Seniora, którzy podczas forum będą dzielic sie nawzajem wiedzą, doświadczeniem oraz podejmować działania w zakresie budowania sieci współpracy senioralnych grup samopomocowych.
  •  Kursu opiekuna osoby starszej – celem kursu jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników kursu w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób starszych w najbliższym otoczeniu, w warunkach domowych, w kursie mogą wziąć udział osoby starsze 60+ oraz osoby poniżej 60 roku życia.  Ukończenie kursu zostanie potwierdzone certyfikatem.
  • Praktyka wolontaryjna – każdy uczestnik kursu będzie zobowiązany do odbycia po zrealizowanym kursie praktyki wolontaryjnej w wymiarze min 15 godzin.
  • AkcjaNiedzielne obiady seniorów”-  (kontynuacja akcji prowadzonej od 2017r) –  ideą tego działania jest     rozpoznanie przez seniorów  w swoim najbliższym otoczeniu osoby starsze mieszkające samotnie, będące w trudnej sytuacji materialnej lub  zdrowotnej i zaproszenie  ich na niedzielne obiady do restauracji/ punktu gastronomicznego.
  •                                                                                                      

Liderem projektu jest  Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie natomiast  Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” będzie realizować działania projektowe lokalnie.

Rekrutacja uczestników do projektu   (osób po 60 r.ż.) prowadzona jest od 1.08.2020  do wyczerpania miejsca w projekcie– chętne osoby mogą zgłaszać się telefonicznie – tel. 886 249 251;  zapisy przyjmowane będą w siedzibie bocheńskiego „Kolpinga” ul. Wyspiańskiego 25 (dolny kościół św. Pawła AP

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do wypełnienia i podpisania dokumentów rekrutacyjnych. Można je pobrać ze strony internetowej lub odebrać w siedzibie stowarzyszenia.

Dokumenty rekrutacyjne (kliknij w poniższe dokumenty)

Regulamin projektu ASOS ZCDK_2020

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ASOS ZCDK 2018_RODO

Formularz zgłoszeniowcyASOS-ZCDK_2020

 

Projekt „DZIELIMY SIĘ CHELEBEM DZIELIMY SIĘ NIEBEM ” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

                                                                      

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.