About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Seminarium pt.: „Rola zachowań prozdrowotnych w promocji zdrowia dla osób starszych”

/, Galeria, klub seniora, UTW/Seminarium pt.: „Rola zachowań prozdrowotnych w promocji zdrowia dla osób starszych”

Seminarium pt.: „Rola zachowań prozdrowotnych w promocji zdrowia dla osób starszych” zorganizowane przez bocheński Kolping przyciągnęło do biblioteki liczne grono uczestników projektu CZAS na UTW.

Podczas seminarium eksperci wygłosili cztery referaty dotyczące promocji zdrowia: „Promocja zdrowia psychicznego”, „Cukrzyca – dieta, pomiar cukru”, „Aktywność ruchowa – sposób na dłuższe i zdrowsze życie”, „Odbudowywanie komunikacji językowej”.

Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” – zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.