About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Informacja o działalności Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” w 2018r.

///Informacja o działalności Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” w 2018r.

Informacja o działalności Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” w 2018r

W roku 2018 działalność Stowarzyszenia koncentrowała się głównie w sferze poradnictwa prawnego oraz działalności na rzecz seniorów. Kontynuowano także działania w zakresie wsparcia NGO jak również dążono do zacieśnienia współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych w szczególności działających w sferze prosenioralnej.

Stowarzyszenie ”Rodzina Kolpinga w Bochni” liczy obecnie 10 członków. Przy stowarzyszeniu funkcjonuje Kolpingowski Klub Seniora (KKS), który zrzesza kilkadziesiąt osób, na dzień 31.12.2018 w działaniach KKS uczestniczyło 38 osób starszych. W 2018 roku działania dla członków KKS prowadzone były w oparciu o odpłatną działalność statutową, a przede wszystkim w oparciu o dotacje pozyskane przez stowarzyszenie z Instytucji Samorządu Terytorialnego oraz dzięki projektom realizowanym przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga i Fundacje Dzieła Kolpinga w Polsce. Wiele działań realizowanych było również  własnymi siłami osób zaangażowanych w działalność klubu                    i stowarzyszenia. Dla wsparcia działań na rzecz seniorów stowarzyszenie kontynuowało współpracę            z  Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy (Koło Bochnia), Stowarzyszeniem Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej jak również nawiązało współpracę              z PTTK Oddział Bochnia (organizacja wycieczek).

Członkowie KKS aktywnie działają podejmując wiele inicjatyw m.in. wolontariat w domu Pomocy Społecznej w Bochni, kontynuują akcję „Niedzielny obiad dla seniora”, „Majówka z Kolpingiem”, dbają również o tradycje (wykonywanie palmy wielkanocnej, bukiecików zielnych na święto „Matki Boskiej Zielnej” 15 sierpnia). W ramach działań KKS odbywają się cotygodniowe spotkania w każdy poniedziałek, prowadzone są zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej, warsztaty z rękodzieła (m. in. wykonywanie kartek okolicznościowych), wykłady z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa.

W 2018 roku stowarzyszenie zrealizowało co najmniej 5 projektów na rzecz wspierania i aktywizacji osób starszych z rożnych obszarów w tym:

„KOLPINGOWSKI PROGRAM WSPARCIA SENIORÓW”- projekt współfinansowany z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta Bochnia. W ramach zadania zorganizowano m.in. spotkanie integracyjne pn. „Majówka z Kolpingiem” dla 52 osób starszych; spotkanie integracyjne „Niedzielny obiad dla seniora” dla 37 osób starszych. Zorganizowano wyjście do kina  dla 25 osób starszych. W działaniach uczestniczyli członkowie KKS i seniorzy z lokalnej społeczności. Ponadto w ramach projektu wydano 500 szt. Ogólnopolskiej Karty Seniora edycja  bocheńska.

„SPACER DO NIEPODLEGŁOŚCI” (projekt realizowany w partnerstwie z PTTK O. Bochnia) z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta Bochnia. W ramach projektu zostały zorganizowane 4 wycieczki; program wycieczek był dostosowany do potrzeb i możliwości ludzi starszych. Dla 86 osób starszych zorganizowano wycieczki „biograficzno – historyczne” do miejsc związanych z historią odzyskania niepodległości w tym:

 1. Marcinkowice, Muszyna, Powroźnik, Tylicz
 2. Kąśna Dolna, Gorlice, Dukla, Binarowa
 3. Łańcut, Rzeszów
 4. Nowy Wiśnicz

 

„SZTUKA ŻYCIA” (Lider projektu Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Krakowie – Nowym Bieżanowie”) projekt finansowany z Rządowego Programu Aktywizacja Społeczna Osób Starszych. Ogółem w różnorodnych działaniach projektowych wzięło udział 400 osób. W ramach projektu realizowano wiele działań m.in.:

 1. Wycieczki ( Kraków, Staniątki, Niepołomice , Brzesko, Porąbka Uszewska, Dębno)
 2. Spotkania integracyjne
 3. Wyjazdy do muzeów w Krakowie
 4. Wyjazdy do Nowego Sącza (do Miasteczka Galicyjskiego oraz Parku Etnograficznego)
 5. Spotkania edukacyjne z policjantami
 6. Warsztaty rękodzielnictwa

„WSPARCIE PRAWNO – DORADCZE DOSTĘPNE DLA SENIORA” (Lider projektu Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce”. Projekt finansowany z Rządowego Programu ASOS. W ramach projektu realizowano wiele różnorodnych działań dla osób starszych z miasta i powiatu bocheńskiego m.in. prowadzono:

 1. Senioralny Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich „Kolping” w ramach którego udzielono wsparcia 72 osobom starszym
 2. Prelekcje na temat – „Prawa seniorów”, „Senior świadomy konsument”. Udział w prelekcjach wzięło 45 osób starszych
 3. Kurs komputerowy – skorzystało 14 osób starszych

„GODNOŚĆ CZŁOWIEKA – MOJA, TWOJA, NASZA” – (Lider projektu Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce). Projekt finansowany z Rządowego Programu ASOS. W ramach projektu realizowano różnorodne działania m.in.:

 1. Kolpingowskie Forum Seniora w Rabce Zdrój – 3 osoby z KKS miały możliwość spędzenia 1 tygodnia na edukacji i wypoczynku.
 2. Realizowano akcję „Niedzielny obiad dla seniora” w której uczestniczyło 30 osób starszych z miasta i gminy Bochnia
 3. Zorganizowano wyjazd do teatru na spektakl „Akt równoległy” dla 10 uczestników projektu
 4. Został nagrany film promujący ideę „Niedzielny obiad dla seniora”

Dodatkowo seniorzy mieli możliwość uczestniczyć w projektach czy też działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie w partnerstwie z innymi NGO, które były adresowane do społeczności lokalnej m.in. projekt pt. „Audiobook uczy, bawi, rozwija…” (nasze stowarzyszenie było partnerem nieformalnym) który zapewniał cykl spotkań z autorami audiobooków, książek kryminalnych, warsztaty zdrowego odżywiania oraz spacery nordic walking.

W 2018 roku nawiązaliśmy współpracę z Fundacją ”Ziko dla zdrowia” co pozwoliło na organizację bezpłatnych wykładów dla seniorów z zakresu zdrowia dla 25 seniorów.

Nasze stowarzyszenie w ramach współpracy z Urzędem Miasta uczestniczyło w projekcie „Miasteczko Seniora” podczas którego prowadziło punkt wydawania bocheńskiej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz „koperty życia”. Ogólnie w 2018 roku wydano ponad 100 Kart Seniora.

W cyklicznym spotkaniu integracyjnym pn. „Majówka z Kolpingiem” zorganizowanej w Pogwizdowie w Kole Łowieckim „Łoś” spotkało się 60 osób starszych z Bochni i okolic.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku stowarzyszenie kontynuowało realizacje projektu pn. „Prowadzenie w roku 2018 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana”. W ramach tego projektu 216 osobom udzielono łącznie 419 porad prawnych i obywatelskich, opracowano 15 artykułów o tematyce prawnej i nagrano 9 filmów o tematyce prawnej (dostępne na kanale youtube stowarzyszenia).

Stowarzyszenie przystąpiło do projektu realizowanego przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce pn. „Godność człowieka – Moja , Twoja, Nasza”. W ramach projektu realizowana była akcja „Niedzielny obiad dla seniora”, gdzie nawiązano współpracę z seniorami z Sobolowa. Uczestniczyło ponad 40 osób. Ta forma integracji i wsparcia jest kontynuowana do dnia dzisiejszego.

Ponadto stowarzyszenie przystąpiło do projektu Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce pt.: „Odpowiedzialny konsument. Moje codzienne wybory – nasza wspólna sprawa”. W ramach działań projektowych członkowie stowarzyszenia i ponad 30 członków KKS uczestniczyli w warsztatach i seminariach w tym 3 przedstawicieli stowarzyszenia brało udział w międzynarodowym spotkaniu w Niepołomicach. W październiku został zorganizowany piknik ”Fair Trade” promujący kawę „Tatico” pochodzącą z ekologicznych upraw prowadzących przez Rodziny Kolpinga z Hondurasu i Meksyku.

Przewodnicząca stowarzyszenia na zaproszenie Stowarzyszenia MANKO została członkiem Seniorskiej Rady Eksperckiej programu SASME (Społeczna Aktywizacja Seniorów poprzez Edukację Medialną – innowacyjny program edukacyjny dla organizacji seniorskich). Natomiast w dniach 5 – 8 września 2018 roku uczestniczyła na zaproszenie Federacji UTW  w X Forum UTW w Nowym Sączu. 14 listopada przedstawiciele  stowarzyszenia (przewodnicząca Rodziny Kolpinga i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej) na zaproszenie Marszałka Senatu oraz Stowarzyszenia MANKO – Głos Seniora brały udział w konferencji pt. „Senior w rodzinie” która odbyła się w Senacie w Warszawie. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” uczestniczyli w XX Małopolskim  Forum  Organizacji Pozarządowych organizowanym przez Województwo Małopolskie.

 

 

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.