About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Seminarium ” Bezpieczny Senior – zagrożenia dla osób starszych”

/, klub seniora, UTW/Seminarium ” Bezpieczny Senior – zagrożenia dla osób starszych”

Seminarium ” Bezpieczny Senior – zagrożenia dla osób starszych” zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie w dniu 18 września br. celem którego był wzrost świadomości osób starszych istniejących zagrożeń

Prelegenci poruszali tematy związane z oszustwami, nieuczciwymi praktykami sprzedaży na prezentacjach oraz dotyczące bezpieczeństwa transakcji płatniczych. Gośćmi seminarium byli również strażacy i policjanci którzy włączyli się w działania edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa seniorów.

Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” – zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.