About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Forum „Aktywność Seniorów” – Projekt „Czas na UTW”

/, CZAS na UTW, Galeria, klub seniora, UTW/Forum „Aktywność Seniorów” – Projekt „Czas na UTW”

W ostatni poniedziałek (25.11.2019) w sali klubowej Miejskiej Biblioteki odbyło się Forum pod hasłem „Aktywność Seniorów”.Forum, w dużej części było poświęcone zaprezentowaniu i omówieniu opracowanego przez nasze stowarzyszenie Raportu z ankiet badania potrzeb  seniorów. Podczas forum przedstawiono również działania i rezultaty projektu  „CZAS na UTW”.Udział w Forum oprócz uczestników projektu  wzięli   przedstawiciele samorządów m.in. Urzędu Miasta Bochnia z p. Burmistrzem, Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Łapanów, instytucji publicznych a także przedstawiciele organizacji  pozarządowych  w tym prowadzących działania na rzecz seniorów.

Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” – zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.