About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

CZAS na UTW

/CZAS na UTW

Kurs języka angielskiego dla uczestników projektu CZAS na UTW – harmonogram

W ramach działania „Senior Poliglota” 15 uczestników projektu ma możliwość nauki języka angielskiego. Zaplanowano  50 godzin dydaktycznych nauki języka. Zajęcia  odbywać się będą w jednej grupie, tempo nauki będzie dostosowane do możliwości grupy. Dla uczestników kursu zakupiono materiały szkoleniowe m.in

Szkolenie: OPIEKUN/ASYSTENT OSOBY STARSZEJ

                                               W ramach projektu „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” zostało przeprowadzone 20 godzinne szkolenie OPIEKUN/ASYSTENT OSOBY STARSZEJ. W szkoleniu uczestniczyło 14 osób –  uczestników projektu,  którzy chcieli podnieść swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ale również chcieli

Szkolenie:„dlaczego warto być seniorem – wolontariuszem?”

W dniu 23.05.2019 r.  zostało organizowane szkolenie pt. „dlaczego warto być seniorem – wolontariuszem?”. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” – działanie: Senior Wolontariusz – Opiekun/Asystent Osoby Starszej.  W szkoleniu uczestniczyło 19 osób (uczestników projektu).  Przed

co przed nami w ramach projektu „CZAS na UTW”

Rozpoczynamy kolejne działania w ramach projektu, oferta programowa projektu zakłada udział seniorów w różnorodnych działaniach. Zostanie zorganizowane szkolenie „dlaczego warto być seniorem – wolontariuszem?” oraz szkolenie dla opiekunów/asystentów osób starszych. Szkolenia te są przeznaczone dla uczestników  którzy chcieliby podjąć aktywności społecznej