About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram did not return a 200.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Nieodpłatna pomoc prawna

/Nieodpłatna pomoc prawna

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 7 – PRZEDAWNIENIE (NOWE PRZEPISY cz.1)

PRZEDAWNIENIE – NOWE PRZEPISY cz.1 Z dniem 09.07.2018r. weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestię przedawnienia na gruncie prawa cywilnego. Nowością jest art. 117 par. 2 (1) kodeksu cywilnego, zgodnie z którym po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Zakaz ten nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Wprowadzony bowiem został zupełnie nowy przepis, art. 117 (1) kodeksu cywilnego, stanowiący, iż w wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi,

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 6 – CZY MELDUNEK JEST OBOWIĄZKOWY?

Czy meldunek jest obowiązkowy? W 2018 r. zniesiony miał zostać obowiązek meldunkowy, jednak ustawodawca zdecydował o jego pozostawieniu. Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. wprowadza jednak uproszczenia przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego m. in. poprzez umożliwienie dokonywania czynności w formie elektronicznej. Warto przypomnieć, iż w poprzednim stanie prawnym w takiej formie można było dokonać tylko wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego bądź zgłoszenia wyjazdu poza granice

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 5 – UMOWA POŻYCZKI c.d.

pożyczki c.d. Odsetki W ujęciu Kodeksu cywilnego umowa pożyczki jest umową darmą (grzecznościową) i wtedy zbliża się swym charakterem do umowy użyczenia (art. 710 k.c.). Umowa ta może jednak zostać zawarta pod tytułem odpłatnym. W tym przypadku świadczenie biorącego pożyczkę polega zwykle na zapłacie odsetek ( art. 359 k.c.), ale także odsetek pobieranych w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku, jeśli były one przedmiotem umowy, zezwoleniu na korzystanie z rzeczy, udziale w zysku osiągniętym przez biorącego w związku z używaniem przedmiotu pożyczki.[1] Przez odsetki rozumie

GODZINY OTWARCIA PUNKTÓW NPP W LIPNICY MUROWANEJ ORAZ DRWINI W WEEKEND MAJOWY

Godziny otwarcia punktów NPP w Lipnicy Murowanej oraz Drwini  w weekend majowy   Przed nami długi majowy weekend. Może się zdarzyć, że mieszkańcy powiatu bocheńskiego – korzystając z wolnego czasu – będą chcieli załatwić jakąś sprawę w punkcie porad prawnych.   PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ (NPP) w Drwini i Lipnicy Murowanej   Punkty NPP będzie nieczynny w dni ustawowo wolne od pracy, czyli 1 i 3 maja. W pozostałe dni tygodnia – środa (2.05.) i piątek (4.05.) – prawnicy dyżurują  zgodnie z harmonogramem.   poniedziałek (30 kwietnia)   Punkt

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 5 – UMOWA POŻYCZKI zawierana pomiędzy osobami bliskimi Cz. I

UMOWA POŻYCZKI zawierana pomiędzy osobami bliskimi Cz. I   Bardzo często zdarza się, że umowę pożyczki zawierają osoby, które są w bliskich relacjach i zazwyczaj w takich sytuacjach nasuwa się pytanie czy spisać taką umowę czy sama deklaracja zwrotu wystarczy. Ważnym jest, że umowa pożyczki należy do kategorii umów konsensualnych. Oznacza to, że aby ją skutecznie zawrzeć, potrzebne jest jedynie zgodne oświadczenie stron. Jednakże z uwagi na to, że „umowy zawiera się na czas wojny a nie pokoju”, warto troszkę przybliżyć umowę pożyczki uregulowaną w kodeksie

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 4 – CZY MOŻNA ODWOŁAĆ DAROWIZNĘ

CZY MOŻNA ODWOŁAĆ DAROWIZNĘ Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Stronami umowy darowizny są darczyńca oraz podmiot, względem którego darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Nieodpłatność darowizny powoduje, że umowa ta jest zawierana często między osobami bliskimi, które łączą silne więzi emocjonalne. Przepisy Kodeksu cywilnego dopuszczają możliwość odwołania darowizny. Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić

GODZINY OTWARCIA PUNKTÓW Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Uwaga – wydłużamy godziny dyżurów prawników w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Lipnicy Murowanej i Drwini Od 1 kwietnia br. darmowe porady prawne w punktach Lipnica Murowana i Drwinia są udzielane w wydłużonych godzinach punkt NPP Lipnica Murowana – środa od godz. 8.00 do 13.00 punkt NPP Drwinia – czwartek od godz. 8.00 do 13.00   Punkt NPP w Drwini: Punkt NPP w Lipnicy Murowanej: Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 13.00 – 17.00 12.00 – 16.00 14.00 –

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 3 – KILKA SŁÓW O MEDIACJI

CZYM JEST MEDIACJA? Mediacja to, obok negocjacji i arbitrażu, jedna z metod tzw. alternatywnego rozwiązywania sporów. Sąd może skierować strony postępowania sądowego do mediacji za ich zgodą. Obecnie sądy coraz częściej nakłaniają strony do takiej formy rozwiązania ich sporu. Mediacja może zostać wszczęta na każdym etapie postępowania, nawet przed sądem drugiej instancji. KIM JEST MEDIATOR?   Mediator to osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie (wymagane odpowiednimi przepisami), która została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Sąd Okręgowy w lub na listę

DARMOWE PORADY PRAWNE

Od 2016 roku istnieje możliwość skorzystania z darmowych porad prawnych, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” w ramach zadania publicznego „Prowadzenie w roku 2018 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana”  realizowanego na podstawie umowy zawartej z Powiatem Bocheńskim prowadzi dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) czynne są w dni powszednie od poniedziałku do piątku,