About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

klub seniora

/klub seniora

Zakończenie kursu komputerowego w ramach projektu – „CZAS na UTW”

Zajęcia z kursu komputerowego odbywały się w Sobolowie. W kursie uczestniczyło 16 seniorów. Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” – zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

„Kufer Kolpinga pełen możliwości” – propozycja dla seniorów

Projekt „Kufer Kolpinga pełen możliwości” to kolejna propozycja dla seniorów zrzeszonych w Kolpingowskim Klubie Seniora. W projekcie zaplanowano różnorodne działania m.in. spotkania integracyjne mające na celu rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy przedstawicielami sąsiedzkich, zaprzyjaźnionych Klubów Seniora, seminaria. Będzie  kontynuacja akcji „Niedzielny obiad”.  W projekcie zaplanowano również Forum seniorów, kilkudniowe spotkanie reprezentantów Kolpingowskich Klubów Seniora. Realizatorem projektu  „Kufer Kolpinga pełen możliwości” jest Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, który otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014

aktywność fizyczna GIMNASTYA dla SENIORÓW

Gimnastyka – jest to jedna z form aktywności fizycznej (ruchowej) jak jest realizowana w ramach projektu „CZAS na UTW”. We wtorek 4 czerwca rozpoczęły się zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej, które kontynuowane będą w kolejnych tygodniach. Seniorzy będą wykonywali ćwiczenia ruchowe pod okiem wykwalifikowanej instruktorki/rehabilitantki. Taką formę aktywności wybrało  20 seniorów – uczestników projektu.  Zajecie odbywać się będą w  Miejski Domu Kultury (ul. Regis 1).  Gimnastka prowadzona będzie  we wtorki w godzinach od 9.00 do 10.00. Inną z propozycji aktywności ruchowej będą zajęcia

Kurs obsługi komputera i Internetu dla seniorów

Rozpoczęliśmy realizacje 32 godzinnego  kursu komputerowego dla seniorów. Kurs prowadzony jest przez Niepubliczne Centrum Kształcenia w Bochni, zajęcia odbywają się w miejscowości Sobolów w Domu Kultury. Kurs został zorganizowany w ramach działania „Z KOMPUTEREM NA TY PO 60”,          w kursie uczestniczy 17 osób – seniorzy z miejscowości Sobolów. Zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych od godz. 17.00  do godz. 20.00 Harmonogram kursu: 04 czerwiec 2019 (wtorek) 05 czerwiec 2019 (środa) 11 czerwiec 2019 (wtorek) 12 czerwiec 2019 (środa) 17 czerwiec 2019 (poniedziałek) 18 czerwiec 2019 (wtorek) 02

Kurs języka angielskiego dla uczestników projektu CZAS na UTW – harmonogram

W ramach działania „Senior Poliglota” 15 uczestników projektu ma możliwość nauki języka angielskiego. Zaplanowano  50 godzin dydaktycznych nauki języka. Zajęcia  odbywać się będą w jednej grupie, tempo nauki będzie dostosowane do możliwości grupy. Dla uczestników kursu zakupiono materiały szkoleniowe m.in książki. Zajęcia prowadzone będą w czwartki w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Wyspiańskiego 25) Harmonogram zajęć języka angielskiego organizowanych w ramach projektu „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” Terminarz spotkań czerwiec 2019 04.06.2019 – 2 x 45 min – (17.30 – 19.00) 06.06.2019 – 3 x 45

spotkanie integracyjne uczestników projektu CZAS na UTW

spotkanie integracyjne uczestników projektu CZAS na UTW Pierwsze ze spotkań integracyjnych w ramach działania   ” SENIORZY wŁĄCZCIE się”   zostało zorganizowane w dniu 27.05.2019 w jednej z bocheńskich restauracji. „W spotkaniu uczestniczyło 60 osób (uczestnicy projektu) oraz członkowie zespołu  projektowego. Przy poczęstunku  uczestnicy projektu mieli okazję do wzajemnej rozmowy i nawiązania bliższej znajomości.                                   Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” – zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szkolenie:„dlaczego warto być seniorem – wolontariuszem?”

W dniu 23.05.2019 r.  zostało organizowane szkolenie pt. „dlaczego warto być seniorem – wolontariuszem?”. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” – działanie: Senior Wolontariusz – Opiekun/Asystent Osoby Starszej.  W szkoleniu uczestniczyło 19 osób (uczestników projektu).  Przed nami jeszcze szkolenie „opiekun/asystent osoby starszej”,  spośród uczestników szkoleń zostaną wyłonieni  wolontariusze  – osoby które będą wspierać działania projektowe oraz pomagać mniej sprawnych fizycznie uczestników projektu.                                                                        Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” – zadanie współfinansowane ze środków

Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW”. Szkolenie:„dlaczego warto być seniorem – wolontariuszem?”

Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” – szkolenie:„dlaczego warto być seniorem – wolontariuszem?” Poprzez szkolenie jego uczestnikom dostarczono wiedzy dotyczącej praw i obowiązków wolontariusza, dowiedzieli się co robi wolontariusz i w jakich miejscach może zostać wolontariuszem. Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” – zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.