About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram did not return a 200.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

nowe przepisy przedawnienie

/Tag:nowe przepisy przedawnienie

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 7 – PRZEDAWNIENIE (NOWE PRZEPISY cz.2)

PRZEDAWNIENIE NOWE PRZEPISY CZ.II – przepisy przejściowe Zgodnie z treścią ustawy nowelizującej kodeks cywilny do roszczeń powstałych przed dniem 09.07.2018 r. i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od tego dnia przepisy w nowym brzmieniu. Jeżeli jednak zgodnie z nowymi przepisami termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy (czyli liczy się go na nowo od dnia 09.07.2018 r.). W przypadku gdyby jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed