About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram did not return a 200.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

AKADEMIA KOLPINGA TRZECIEGO WIEKU 2017

//AKADEMIA KOLPINGA TRZECIEGO WIEKU 2017

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” w okresie od 23 lutego do 30 listopada 2017 r. realizuje projekt (zadanie publiczne) pn.: „Akademia Kolpinga Trzeciego Wieku 2017”

Założeniem projektu jest wyzwolenie aktywności seniorów poprzez realizację oferty o charakterze rekreacyjnym, ruchowym, edukacyjnym i kulturalnym oraz stworzenie im warunków do integracji i samorealizacji.

Akademia Kolpinga Trzeciego Wieku 2017” (AKTW) ma charakter wieloaspektowy, obejmuje różnorodną aktywność dla seniorów, dziedzinami aktywności są m.in.: kultura (opera, teatr,), edukacja (spotkania/prelekcje, wycieczki), rozwój zainteresowań (warsztaty inspiracji), integracja (spotkania) oraz aktywność ruchową (gimnastyka), turystyka (wycieczki) i społeczna (wolontariat).

Wiele działań założonych w projekcie będzie realizowanych z  wykorzystaniem potencjału ludzi starszych przez zaangażowanie ich  w szeroko rozumianą aktywność społeczną. Projekt zakłada  wykorzystanie potencjału seniorów w tym uczestników zadania  (wolontariuszy) poprzez zaangażowanie ich w działania na rzecz swojej grupy wiekowej głownie do prowadzenia warsztatów inspiracji, wycieczek, spotkań/prelekcji

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” w poniedziałki w godzinach od 09.00 do 12.00  – Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25 (dolny kościół św. Pawła Apostoła) lub pod nr tel. 14/635 11 17.
Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Miasta Bochnia w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.