About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Szkolenie: OPIEKUN/ASYSTENT OSOBY STARSZEJ

 

                                            

W ramach projektu „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” zostało przeprowadzone 20 godzinne szkolenie OPIEKUN/ASYSTENT OSOBY STARSZEJ.

W szkoleniu uczestniczyło 14 osób –  uczestników projektu,  którzy chcieli podnieść swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ale również chcieli się dowiedzieć jak prawidłowo pomagać osobie starszej mniej sprawnej fizycznie. Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne.

Spośród grupy uczestników szkoleń „dlaczego warto być seniorem – wolontariuszem?” oraz „opiekun/asystent osoby starszej” zostaną pozyskani wolontariusze do wsparcia działań projektowych.

Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” – zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

                                  

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.