About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

„Rodzinna Niedziela z NGO 2017”

//„Rodzinna Niedziela z NGO 2017”

 

 

 

Święto Bocheńskich Organizacji Pozarządowych – „Rodzinna Niedziela z NGO 2017” projekt realizowany w okresie od maja do 30 sierpnia 2017 jest współfinasowany przez Gminę Miasta Bochnia na podstawie umowy nr PiRM. 526. 27.2017-K15

Święto Bocheńskich Organizacji Pozarządowych pod hasłem „Rodzinna Niedziela z NGO 2017” wpisało się już jako impreza cykliczna w kalendarz wydarzeń organizowanych w naszym mieście. Realizatorem tego przedsięwzięcia jest  Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” przy wsparciu nieformalnych partnerów tj. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni  oraz Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej w Bochni (nieformalne partnerstwo).  Wspólne przedsiewziecie będzie miało, podobnie jak w poprzednich latach, charakter pikniku rodzinnego w organizację którego oprócz „partnerów –organizatorów” włączy się kilka innych organizacji pozarządowych z ternu miasta Bochnia. Organizację przedsięwzięcia (pikniku) wesprze Miejski Dom Kultury udostępniając miejsce na organizacje pikniku jakim będzie teren Rodzinnego Parku Uzbornia – miejsce dobrze znane mieszkańcom Bochni, które przyciąga wiele osób zarówno rodziców z dziećmi jak i osoby starsze.

Głównym celem organizacji przedsięwzięcia Święto Bocheńskich Organizacji Pozarządowych pod hasłem „Rodzinna Niedziela z NGO 2017” jest upowszechnienie wśród mieszkańców informacji o działalności organizacji pozarządowych na terenie Bochni a także integracja działaczy społecznych oraz społeczności lokalnej dla umocnienia działań lokalnych.

 

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.