About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 1 – DŁUG WOBEC BANKU

///PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 1 – DŁUG WOBEC BANKU

Mam dług wobec banku, czy w związku z „likwidacją BTE” mogę liczyć na umorzenie postępowania egzekucyjnego?

Wobec stwierdzenia wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P45/12) niekonstytucyjności przepisów ustawy Prawo bankowe, na mocy których banki miały możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (tzw. BTE), przepisy te zostały uchylone z dniem 27 listopada 2015 r. Wszystkie jednak BTE, którym sądy nadały klauzulę wykonalności do 26 listopada 2015 r., pozostają niestety w mocy, a co za tym idzie, może być na ich podstawie nadal prowadzona egzekucja z wniosku banku. Nie zmienia to jednak faktu, że w interesie dłużnika – pomimo prowadzonego już postępowania egzekucyjnego – pozostaje dokładne przyjrzenie się treści BTE, bo te – jak pokazała dotychczasowa praktyka – zawierały często w swej treści nieścisłości. W takich zaś przypadkach możliwym jest wystąpienie do sądu z pozwem o pozbawienie wykonalności takiego tytułu i co za tym idzie umorzenie egzekucji prowadzonej z wniosku banku.

 

Podstawa prawna:

  1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12.
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
  3. Kodeks postępowania cywilnego (art. 840).

 

STYCZEŃ 2018

materiał został opracowany w ramach zadania publicznego pn. „Prowadzenie w roku 2018 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana” realizowanego przez   Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”  na podstawie umowy nr OR 273.21.2017 zawartej w dniu 19 grudnia 2017 r. z Powiatem Bocheńskim.

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.