About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Galerie

/Galerie

Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW”. Szkolenie:„dlaczego warto być seniorem – wolontariuszem?”

Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” – szkolenie:„dlaczego warto być seniorem – wolontariuszem?” Poprzez szkolenie jego uczestnikom dostarczono wiedzy dotyczącej praw i obowiązków wolontariusza, dowiedzieli się co robi wolontariusz i w jakich miejscach może zostać wolontariuszem. Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora

C Z A S na U T W

Ruszamy z działaniami projektowymi. W dniu 13 maja 2019 r. miało miejsce spotkanie informacyjno – organizacyjne. Uczestnikom projektu przedstawiono wstępny harmonogram działań i zakwalifikowanie do poszczególnych grup. Dzisiejsze spotkanie było też okazją do integracji uczestników. Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW”