About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Aktualności Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Bochni

//Aktualności Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Bochni

„Kufer Kolpinga pełen możliwości” – propozycja dla seniorów

Projekt „Kufer Kolpinga pełen możliwości” to kolejna propozycja dla seniorów zrzeszonych w Kolpingowskim Klubie Seniora. W projekcie zaplanowano różnorodne działania m.in. spotkania integracyjne mające na celu rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy przedstawicielami sąsiedzkich, zaprzyjaźnionych Klubów Seniora, seminaria. Będzie  kontynuacja akcji „Niedzielny obiad”.  W projekcie zaplanowano również Forum seniorów, kilkudniowe spotkanie reprezentantów Kolpingowskich Klubów Seniora. Realizatorem projektu  „Kufer Kolpinga pełen możliwości” jest Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, który otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014

aktywność fizyczna GIMNASTYA dla SENIORÓW

Gimnastyka – jest to jedna z form aktywności fizycznej (ruchowej) jak jest realizowana w ramach projektu „CZAS na UTW”. We wtorek 4 czerwca rozpoczęły się zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej, które kontynuowane będą w kolejnych tygodniach. Seniorzy będą wykonywali ćwiczenia ruchowe pod okiem wykwalifikowanej instruktorki/rehabilitantki. Taką formę aktywności wybrało  20 seniorów – uczestników projektu.  Zajecie odbywać się będą w  Miejski Domu Kultury (ul. Regis 1).  Gimnastka prowadzona będzie  we wtorki w godzinach od 9.00 do 10.00. Inną z propozycji aktywności ruchowej będą zajęcia

Kurs obsługi komputera i Internetu dla seniorów

Rozpoczęliśmy realizacje 32 godzinnego  kursu komputerowego dla seniorów. Kurs prowadzony jest przez Niepubliczne Centrum Kształcenia w Bochni, zajęcia odbywają się w miejscowości Sobolów w Domu Kultury. Kurs został zorganizowany w ramach działania „Z KOMPUTEREM NA TY PO 60”,          w kursie uczestniczy 17 osób – seniorzy z miejscowości Sobolów. Zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych od godz. 17.00  do godz. 20.00 Harmonogram kursu: 04 czerwiec 2019 (wtorek) 05 czerwiec 2019 (środa) 11 czerwiec 2019 (wtorek) 12 czerwiec 2019 (środa) 17 czerwiec 2019 (poniedziałek) 18 czerwiec 2019 (wtorek) 02

Kurs języka angielskiego dla uczestników projektu CZAS na UTW – harmonogram

W ramach działania „Senior Poliglota” 15 uczestników projektu ma możliwość nauki języka angielskiego. Zaplanowano  50 godzin dydaktycznych nauki języka. Zajęcia  odbywać się będą w jednej grupie, tempo nauki będzie dostosowane do możliwości grupy. Dla uczestników kursu zakupiono materiały szkoleniowe m.in książki. Zajęcia prowadzone będą w czwartki w siedzibie Stowarzyszenia (ul. Wyspiańskiego 25) Harmonogram zajęć języka angielskiego organizowanych w ramach projektu „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” Terminarz spotkań czerwiec 2019 04.06.2019 – 2 x 45 min – (17.30 – 19.00) 06.06.2019 – 3 x 45

Szkolenie: OPIEKUN/ASYSTENT OSOBY STARSZEJ

                                               W ramach projektu „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” zostało przeprowadzone 20 godzinne szkolenie OPIEKUN/ASYSTENT OSOBY STARSZEJ. W szkoleniu uczestniczyło 14 osób –  uczestników projektu,  którzy chcieli podnieść swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ale również chcieli się dowiedzieć jak prawidłowo pomagać osobie starszej mniej sprawnej fizycznie. Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne. Spośród grupy uczestników szkoleń „dlaczego warto być seniorem – wolontariuszem?” oraz „opiekun/asystent osoby starszej” zostaną pozyskani wolontariusze do wsparcia

Szkolenie:„dlaczego warto być seniorem – wolontariuszem?”

W dniu 23.05.2019 r.  zostało organizowane szkolenie pt. „dlaczego warto być seniorem – wolontariuszem?”. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” – działanie: Senior Wolontariusz – Opiekun/Asystent Osoby Starszej.  W szkoleniu uczestniczyło 19 osób (uczestników projektu).  Przed nami jeszcze szkolenie „opiekun/asystent osoby starszej”,  spośród uczestników szkoleń zostaną wyłonieni  wolontariusze  – osoby które będą wspierać działania projektowe oraz pomagać mniej sprawnych fizycznie uczestników projektu.                                                                        Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” – zadanie współfinansowane ze środków

co przed nami w ramach projektu „CZAS na UTW”

Rozpoczynamy kolejne działania w ramach projektu, oferta programowa projektu zakłada udział seniorów w różnorodnych działaniach. Zostanie zorganizowane szkolenie „dlaczego warto być seniorem – wolontariuszem?” oraz szkolenie dla opiekunów/asystentów osób starszych. Szkolenia te są przeznaczone dla uczestników  którzy chcieliby podjąć aktywności społecznej na rzecz swojej grupy wiekowej. Rozpoczynamy kurs języka angielskiego dedykowany seniorom, zajęcia prowadzone będą średnio raz w tygodniu. Kolejnym działaniem będzie gimnastyka ogólnorozwojowa oraz kurs komputerowy.

Spotkanie informacyjno organizacyjne

Spotkanie informacyjno organizacyjne dla uczestników projektu „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” – 13.05.2019 Za nami pierwsze spotkanie w ramach projektu „CZAS na UTW”. Spotkanie było dobrą  okazją do przedstawienia szczegółowej oferty działań zaplanowanych w ramach projektu, przedstawiono wstępny harmonogram poszczególnych działań, uczestnicy otrzymali „przydziały” do grup zgodnie z zadeklarowaną przez nich  aktywnością. Spotkanie było też wspaniałą okazją do zapoznania się uczestników projektu,  rozmowy o aktualnej sytuacji seniorów w naszym regionie. Projekt „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” jest współfinansowany ze środków otrzymanych