About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Unable to communicate with Instagram.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Aktualności Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Bochni

//Aktualności Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Bochni

Specjalista ds. rekrutacji i ewaluacji poszukiwany

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” rozpoczyna realizację projektu „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” W związku z tym poszukuje: Specjalisty ds. rekrutacji i ewaluacji  (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)zadania: opracowanie ankiet ewaluacyjnych, rekrutacja uczestników do projektu, prowadzenie spotkań indywidualnych, ewaluacja dziań, opracowanie raportu z ewaluacji Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z zaznaczeniem, że sprawa dotyczy: Specjalisty ds. rekrutacji i ewaluacji  do 23 marca 2019 roku (liczy się data wpływu) na adres e-mail: bochnia@kolping.pl Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W

Informacja o działalności Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” w 2018r.

Informacja o działalności Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” w 2018r W roku 2018 działalność Stowarzyszenia koncentrowała się głównie w sferze poradnictwa prawnego oraz działalności na rzecz seniorów. Kontynuowano także działania w zakresie wsparcia NGO jak również dążono do zacieśnienia współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych w szczególności działających w sferze prosenioralnej. Stowarzyszenie ”Rodzina Kolpinga w Bochni” liczy obecnie 10 członków. Przy stowarzyszeniu funkcjonuje Kolpingowski Klub Seniora (KKS), który zrzesza kilkadziesiąt osób, na dzień 31.12.2018 w działaniach KKS uczestniczyło 38 osób starszych. W 2018

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ SENIORÓW REALIZOWANYCH W 2018 cz.1

W 2018 Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” zrealizował co najmniej 5 projektów na rzecz wspierania i aktywizacji osób starszych z różnych obszarów w tym: „KOLPINGOWSKI PROGRAM WSPARCIA SENIORÓW, projekt współfinansowany z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta Bochnia w wysokości 1600zł, całkowity koszt projektu to 2356zł. W ramach zadania zorganizowano m.in. spotkanie integracyjne pn. „Majówka z Kolpingiem” dla 52 osób starszych; spotkanie integracyjne „Niedzielny obiad dla seniora” dla 37 osób starszych. Zorganizowano wyjście do kina dla 25 osób starszych. Ogółem w działaniach projektowych uczestniczyło