About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

AKTUALNOSCI

/AKTUALNOSCI

Specjalista ds. rekrutacji i ewaluacji poszukiwany

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” rozpoczyna realizację projektu „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” W związku z tym poszukuje: Specjalisty ds. rekrutacji i ewaluacji  (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)zadania: opracowanie ankiet ewaluacyjnych, rekrutacja uczestników do projektu, prowadzenie spotkań indywidualnych, ewaluacja dziań, opracowanie raportu z ewaluacji Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z zaznaczeniem, że sprawa dotyczy: Specjalisty ds. rekrutacji i ewaluacji  do 23 marca 2019 roku (liczy się data wpływu) na adres e-mail: bochnia@kolping.pl Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W

Informacja o działalności Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” w 2018r.

Informacja o działalności Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” w 2018r W roku 2018 działalność Stowarzyszenia koncentrowała się głównie w sferze poradnictwa prawnego oraz działalności na rzecz seniorów. Kontynuowano także działania w zakresie wsparcia NGO jak również dążono do zacieśnienia współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych w szczególności działających w sferze prosenioralnej. Stowarzyszenie ”Rodzina Kolpinga w Bochni” liczy obecnie 10 członków. Przy stowarzyszeniu funkcjonuje Kolpingowski Klub Seniora (KKS), który zrzesza kilkadziesiąt osób, na dzień 31.12.2018 w działaniach KKS uczestniczyło 38 osób starszych. W 2018

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ SENIORÓW REALIZOWANYCH W 2018 cz.1

W 2018 Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” zrealizował co najmniej 5 projektów na rzecz wspierania i aktywizacji osób starszych z różnych obszarów w tym: „KOLPINGOWSKI PROGRAM WSPARCIA SENIORÓW, projekt współfinansowany z dotacji otrzymanej z Urzędu Miasta Bochnia w wysokości 1600zł, całkowity koszt projektu to 2356zł. W ramach zadania zorganizowano m.in. spotkanie integracyjne pn. „Majówka z Kolpingiem” dla 52 osób starszych; spotkanie integracyjne „Niedzielny obiad dla seniora” dla 37 osób starszych. Zorganizowano wyjście do kina dla 25 osób starszych. Ogółem w działaniach projektowych uczestniczyło

Podsumowanie (rezultaty projektu) prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018

Podsumowanie działań zadania publicznego pn.  „Prowadzenie w roku 2018 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana” realizowanego przez Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” w 2018 r. prowadzono 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), punkty były ulokowane w miejscowości Drwinia oraz  Lipnica Murowana; 7  prawników pełniło dyżury w punktach NPP w tym 3 radców prawnych, 1adwokat,  1 prawnik z ukończoną aplikacją adwokacką oraz  1 aplikant radcowski, 1 doktorant prawa; W ramach zadania pełniono  2084 godzin dyżurów w

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – cz. 13

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA- cz. 1 – Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Problem braku wypłacalności osób fizycznych jest coraz powszechniejszy. Upadłość konsumencka to inaczej postępowanie mające na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka wprowadzona została do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia o zmianie ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1572). Ustawą z dnia Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o

UWAGA – ZMIANA GODZIN DYŻURU PRAWNIKÓW W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W DRWINI W MIESIĄCU GRUDNIU 2018

Uwaga – zmiana godzin dyżuru prawników w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Drwini w miesiącu grudniu 2018   Informujemy, iż zmianie ulegają godziny otwarcia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Drwini. Zmiana godzin otwarcia dotyczy: 22.11.2018 (czwartek)              08.00 – 15.00 06.12.2018 (czwartek)              08.00 – 14.00 13.12.2018 (czwartek)               08.00 – 14.00 20.12.2018 (czwartek)               08.00 – 14.00 24.12.2018 (poniedziałek)        13.00 – 16.00 31.12.2018 (poniedziałek)         13.00 – 16.00   Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać w: Centrum Obsługi Zadania (biuro projektu) Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” Wyspiańskiego 25,

WYCIECZKA DLA SENIORÓW W RAMACH PROJEKTU „SPACER DO NIEPODLEGŁOSCI” (08.11.2018) NOWY WIŚNICZ

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” oraz PTTK Oddział w Bochni dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Bochni zapraszają Seniorów na wycieczkę pod hasłem „SPACER DO NIEPODLEGŁOŚCI” Wycieczka odbędzie się w dniu 08.11.2018 (czwartek) PROGRAM 9.00 – wyjazd z Bochni spod Kościół Pawła Apostoła w Bochni 10.30 – Zwiedzanie Zamku w Nowym Wiśniczu z przewodnikiem 12.00 – zwiedzanie Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka” i schronienie Rotmistrza Witolda Pileckiego 13:00 – spacer z przewodnikiem po rynku w Nowym Wiśniczu 14:00 – powrót do Bochni   Udział w wycieczce bezpłatny, zapewniamy: –

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 12 – UREGULOWANIE KONTAKTÓW DZIADKÓW Z WNUCZĘTAMI

Uregulowanie kontaktów dziadków z wnuczętami Niekiedy zdarza się, że konflikt czy rozstanie rodziców lub też inne okoliczności życiowe mają negatywny wpływ na relacje pomiędzy dziadkami a wnuczętami. Dziadkowie, którzy pragnęliby utrzymać bliskie i serdeczne więzi ze swoimi małoletnimi wnuczętami, mogą domagać się, by sąd rodzinny uregulował ich wzajemne kontakty – będą one miały wtedy niezależny charakter od kontaktów rodziców i dzieci. Czym są „kontakty”? Kontakty, często zwane potocznie „widzeniami” czy „spotkaniami”, są niezależne od władzy rodzicielskiej i wiążą się w pierwszej kolejności z

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 11 – JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NIEPŁACENIA ALIMENTÓW?

Jakie są konsekwencje niepłacenia alimentów?   Jeżeli powinność przyczyniania się do utrzymania osób najbliższych nie jest wypełniana dobrowolnie, niezbędnym staje się zwrócenie do sądu, aby ten ustalił obowiązek alimentacyjny od osoby zobowiązanej na rzecz osoby uprawnionej. Zdarza się jednak często, że zapadłe orzeczenie zasądzające alimenty nie jest respektowane – alimenty wpływają w niepełnej wysokości, z opóźnieniem lub nawet wcale. Pierwszym krokiem, zmierzającym do otrzymania należnych nam czy naszym podopiecznym alimentów jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego, to jest złożenie wniosku egzekucyjnego do wybranego komornika sądowego. Warto