About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Blog

/Blog

Specjalista ds. rekrutacji i ewaluacji poszukiwany

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” rozpoczyna realizację projektu „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW” W związku z tym poszukuje: Specjalisty ds. rekrutacji i ewaluacji  (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)zadania: opracowanie ankiet ewaluacyjnych, rekrutacja uczestników do projektu, prowadzenie spotkań indywidualnych, ewaluacja dziań, opracowanie

Informacja o działalności Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” w 2018r.

Informacja o działalności Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” w 2018r W roku 2018 działalność Stowarzyszenia koncentrowała się głównie w sferze poradnictwa prawnego oraz działalności na rzecz seniorów. Kontynuowano także działania w zakresie wsparcia NGO jak również dążono do zacieśnienia współpracy ze

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – cz. 13

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA- cz. 1 – Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej Problem braku wypłacalności osób fizycznych jest coraz powszechniejszy. Upadłość konsumencka to inaczej postępowanie mające na celu oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka wprowadzona została do polskiego porządku prawnego ustawą