About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

Instagram has returned invalid data.

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Specjalista ds. rekrutacji i ewaluacji poszukiwany

///Specjalista ds. rekrutacji i ewaluacji poszukiwany

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” rozpoczyna realizację projektu „Centrum Zintegrowanej Aktywności Seniora na UTW”

W związku z tym poszukuje:

  1. Specjalisty ds. rekrutacji i ewaluacji  (zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej)zadania: opracowanie ankiet ewaluacyjnych, rekrutacja uczestników do projektu, prowadzenie spotkań indywidualnych, ewaluacja dziań, opracowanie raportu z ewaluacji

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego z zaznaczeniem, że sprawa dotyczy: Specjalisty ds. rekrutacji i ewaluacji  do 23 marca 2019 roku (liczy się data wpływu) na adres e-mail: bochnia@kolping.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy umieścić klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.