About the Mist

We like to provide great site with complete features what you want to implement in your business! Mist can become a Blog, an Agency, a Hospital, a Sports, a a Portfolio, a Spa, a Restaurant, a University, a Corporate website, an E-Store, a Construction Business, a Hosting Company, an Attorney website, a Blog, a Creative Studio and much more.

Galeria

  • Instagram Image
  • Instagram Image
  • Instagram Image
  • Instagram Image
  • Instagram Image
  • Instagram Image
  • Instagram Image
  • Instagram Image
  • Instagram Image
  • Instagram Image

Dodatkowe informacje

Np. Informacje o Centrum Seniora.

Witamy na stronie Kolpinga w Bochni

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”

Począwszy od XI 2010 roku Stowarzyszenie angażuje się w działania na rzecz osób starszych.
Przy Stowarzyszeniu działa Kolpingowski Klub Seniora oraz Klub Wspierania Osób Aktywnych (KWOA)
W ramach działań klubów organizowane są wyjazdy, odczyty, prelekcje, spotkania Seniorów.

Bliżej Obywatela

Nieodpłatna pomoc prawna.
W ramach projektu prowadzimy Centrum Porad Prawnych i Obywatelskich, utworzone w celu świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej osobom, które będąc w ciężkiej sytuacji życiowej, nie są w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów, a ich sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z pomocy odpłatnej.

Strefa Aktywności Seniora

Celem projektu jest wyzwolenie aktywności wśród seniorów – uczestników programu, stworzenie im warunków do integracji i samorealizacji poprzez nabywanie nowych umiejętności oraz zwiększenie zaangażowania w życie kulturalne.

Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Kolpingowska Akademia to połączenie idei aktywizacji i integracji osób powyżej 60 roku życia z ciekawym i różnorodnym programem edukacji. Stworzenie seniorom z terenu miasta i gminy Bochnia odpowiednich warunków do samorealizacji, nabywania nowych umiejętności i wiedzy, w tym w zakresie zdrowego odżywiania i nowoczesnych technologii,

JAK MOŻESZ POMÓC ?

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Skontaktuj się z nami i dołącz do nas jako wolontarusz.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Możesz przekazać darowiznę na nasze cele statutowe

ZOSTAŃ STAŁYM OFIARODAWCĄ

Wspieraj nas regularnie

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” na podstawie umowy nr OR 273.21.2017 zawartej w dniu 19 grudnia 2017 r. z Powiatem Bocheńskim realizuje zadanie publiczne pn. „Prowadzenie w roku 2018 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Drwinia i Lipnica Murowana

Więcej informacji: npp-2016.pdf

Misją Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga w Bochni” jest:

Towarzyszenie w rozwoju i wspieranie aktywności lokalnej społeczności a szczególnie starszych i młodzieży oraz zapewnienie samorozwoju dla członków stowarzyszenia działających w duchu chrześcijaństwa

Czym zajmuje się w Bochni Rodzina Kolpinga?

Aktualności

Podsumowanie (rezultaty projektu) prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017

  Podsumowanie działań zadania publicznego pn.  "Prowadzenie w roku 2017 na terenie powiatu bocheńskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w...

PRAWNIK ODPOWIADA CZ. 12

Czym jest mediacja? Mediacja jest jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów. Daje możliwość nawiązania dialogu pomiędzy równymi stronami, wyjaśnienia spornych...

0

SENIORÓW

0

PUBLIKACJI

0

ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

0

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Przyroda Bochni i ziemi bocheńskiej.

Kochamy naszą małą Ojczyznę. Zobacz jak piękna jest bocheńszczyzna.

Partnerzy

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”